Funcţii scoase la concurs de Primărie

 

Primăria Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere / execuție vacante, după cum urmează:

– Şef serviciu – Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Şef serviciu

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 9 aprilie 2019 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 22 aprilie 2019, ora 10 – proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Anunţul AICI.