Drumul spre reușita profesională

 

Elevii Liceului Tehnologic „Ovid Caledoniuˮ Tecuci au reprezentat cu succes unitatea noastră școlară la cea de-a VII-a ediție a Târgului Național al Firmelor de Exercițiu „Viitorul începe azi!”, organizat de Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, în data de 13 aprilie 2019.

Târgul Național al Firmelor de Exercițiu s-a desfășurat în cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” din Bacău.

Conceptul de firmă de exercițiu

 Firma de exercițiu este o metodă inovativă de învățare ce vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi, în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant. O metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor comerciale, formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător. Conceptul Firmei de Exercițiu vizează realizarea unor tranzacții din cadrul unei întreprinderi reale, în mod virtual. Prin intermediul ei, elevii ajung în contact cu realitatea economică a partenerilor din țară și din străinătate.

În cadrul Târgului Național al Firmelor de Exercițiu au participat 110 firme de exercițiu din țară din care 25 cu participare directă.

Elevii unității noastre școlare au reprezentat firmele de exercițiu INFFINITY S.R.L. – coordonată de prof. Mandea Rodica și F.E. Caledonia Events S.R.L. – coordonată de prof. Pîslaru Mioara Daniela.

 Concurența a fost una acerbă, elevii noștri concurând cu elevii unor unități școlare de prestigiu din Bacău, București, Iași și chiar din Republica Moldova.

Evaluarea a fost realizată de către reprezentanți ai agenților economici din Bacău,  cadre didactice ale  Universității „George Bacovia” Bacău și din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” Bacău.

Firma de Exercițiu „Caledonia Events” reprezentată de elevii Precup Ana – Maria (managerul firmei) și Condrache Gabriela, coordonată de prof. Pîslaru Mioara Daniela  a obținut  premii semnificative pentru următoarele secțiuni:

Premiul I pentru „Cel mai bun spot publicitar”

Premiul I pentru „Cea mai bună prezentare în limba română”

Premiul III pentru „Cea mai bună firmă” prin însumarea punctajelor obținute la toate celelalte secțiuni.

 

A consemnat, Prof. Pîslaru Mioara, responsabilul Ariei curriculare Tehnologii