Salarii mai mari pentru angajații din sistemul medical

 

Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea de aprobare a OUG 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin care sporurile pentru gărzile personalului din unitățile sanitare nu mai sunt limitate la 30%.

Totodată, actul normativ mai prevede introducerea unui nou alineat la articolul 25 din Legea 153/2017, care prevede „posibilitatea pentru unitățile sanitare de monospecialitate și serviciile de ambulanță și serviciul de ambulanță al Municipiului București-Ilfov, să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unități sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor prevăzute în Regulamentul elaborat potrivit art. 23″.

„Începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale corespunzătoare funcţiilor de la nr. crt. 1 – 13 ale lit. a.1, pct. 2, capitolul I, anexa nr. II la Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru unităţi clinice stabilit de lege pentru anul 2022ˮ, mai arată textul legii.

De asemenea, este introdusă și reglementarea prin care profesorii și personalul didactic de conducere beneficiază de un sport de „suprasolicitare neuropshicăˮ de 10% din salariul de bază.

„Pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la punctul 1 nr. crt. 1, 2, 4 – 6 şi punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bazăˮ, conform legii promulgate.

Actul promulgat de președinte prevede și ca personalul didactic din învăţământul special şi special integrat să beneficieze de o majorare cu 15% a salariului de bază.

„Personalul didactic din învăţământul special şi special integrat, precum şi din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bazăˮ, potrivit legii.

Personalul încadrat pe funcțiile de inspector școlar general, inspector general adjunct inspector școlar de specialitate și inspector școlar beneficiază de majorarea salarială de 20% acordată personalului didactic.

Potrivit actului normativ, „cadrele didactice care ocupă funcţiile de şef secţie, şef laborator sau şef serviciu medical desfăşoară activitate integrată, prin cumul de funcţii, în baza unui contract de administrare cu o durată de 7 ore zilnic şi beneficiază de drepturile salariale aferente contractului de administrareˮ.

În același timp, modificarea legislativă are în vedere și majorări salariale cu până la 25% pentru personalul Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

„La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: «(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu excepţia personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi, respectiv, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.»ˮ, arată legea.

Personalul instituțional din funcții de conducere în expertiza criminalistică beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% iar persoanele cu funcții de execuție din același domeniu beneficiază de o majorare de 5%.

„La anexa nr. V, capitolul V, după punctul 1 al Notei se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: «11. Pentru complexitatea muncii, pe perioada în care desfăşoară activitate de expertiză criminalistică, persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcţii de execuţie beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Majorarea salarială se suportă din venituri proprii»ˮ, conform actului de modificare a Legii 153/2017.

 

Sursa: stiripesurse.ro