Proiectele ședinței ordinare din luna aprilie

 

Consiliul local Tecuci este convocat  în şedinţă ordinară, joi, 25 aprilie, ora 16, 30. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul I, al anului 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018.

3.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei.

3.Proiect de hotărâre privind actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 254/2014, PUZ fosta UM 01589, strada Gheorghe Petrașcu, Municipiul Tecuci.

5.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil făcută de Patrichi Roxana-Irina și inventarierea acestuia în domeniul public al UAT Municipiul Tecuci.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea protocoalelor de predare-primire a locuințelor încheiate între Municipiul Tecuci și Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci.

7.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al UAT Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu”.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a Serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL, aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță Serviciului de Salubrizare.

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Tecuci a unui autoturism Dacia Doker  1,5 75 cp.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun mobil, Dacia Logan, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci.

11.Proiect de hotărâre privind acordarea a 300 de metri pătrați de teren, în folosință gratuită, tinerilor care doresc să-și construiască locuințe, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003.

Informări, interpelări, petiții.

– Adresele nr. 1364/2018/25.03.2019 și nr. 2969/2018/25.03.2019 a Camerei de Conturi Galați, înregistrate la sediul UAT Tecuci sub nr. 19964 și 19965/ 28.03.2019, precum și Raportul de follow-up nr.  12350/28.02.2019 și nr. 12348/28.02.2019 (transmise Consiliului Local în data de 29.03.2019).

– Adresa nr. 65/09.04.2019 – prevederile art. 9.5 din contractul de prestări servicii nr. 4937/14.05.2018 pentru implementarea proiectului Școala Prietena Ta, consultant manager Zanfir Florin Ioan PFA.

– Adresa nr. 21009 din 02.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci privind analiza evaluării activităților desfășurate pe trimestrele I și II – 2019.