Absolvenţii sunt aşteptaţi la ALOFM să se înregistreze

 

Absolvenţii institutiilor de învăţământ, promoţia 2019, se pot înregistra în evidenţa AJOFM ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice de la absolvire, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor  pentru  şomaj  şi  stimularea  ocupării  forţei  de  muncă.

Pentru  absolvenţii  de  liceu din promoţia  2019, termenul  de 60 de zile, indiferent dacă ei au promovat sau nu bacalaureatul, a început din data de 31 mai. În cazul celor care au corijenţe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile începe de la data susţinerii şi promovării examenului de corijenţă.

Pentru absolvenţii de studii superioare, termenul de 60 de zile se calculează de la finalizarea studiilor anului terminal (data promovării ultimului examen) sau de la data susţinerii şi promovării examenului de licenţă/disertaţie (promoţia 2019).

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediile AJOFM din Galaţi și Tecuci în funcţie de domiciliu. Absolvenţii în vârstă de minimum 16 ani care, în 60 de zile de la data absolvirii, nu au reuşit să se angajeze pot beneficia, la cerere, de indemnizaţie de şomaj, egală cu 50 la sută din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acesteia, pentru o perioadă de 6 luni, dacă cererea este înregistrată în termen de maximum 12 luni de la expirarea celor 60 de zile.

 

sursa: viatalibera.ro