Joi, 27 iunie, are loc ședința CL

 

Consiliul local Tecuci este convocat în 27 iunie, de la ora 16, în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficiența instituțională prin investiții la nivel local”, cod SMIS 126419/ cod SIPOCA 561 și a cheltuielilor legate de proiect.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică, pentru proiectul „,Școala Prietena Ta”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Sistematizare pe verticală incintă Spital Municipal Anton Cincu”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare strada Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti, strada Siretului”.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare zona interblocuri strada Aleea Ștrandului”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr.5 la H.C.L. nr. 39/28.02.2018 și respectiv anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de Administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare din Municipiul Tecuci nr.769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul școlar 2018-2019 a 9 burse de performanță și a 38 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar al Municipiului Tecuci.

9. Proiect de hotărâre privind Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Tecuci în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării schiței anexă la Contractul de concesiune nr. 79531/12.10.2009.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Tucaliuc Vasile.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Rarinca Zamfira.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren CF nr. 111464 aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Antonescu Dana Nicoleta.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren CF nr.111466 aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Antonescu Dana Nicoleta.Documentul AICI.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în Str. Plt. Stoicescu FN.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile (terenuri), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Str. Cuza Vodă, nr. 90.

17. Proiect de hotărâre privind revocarea proceselor verbale de atribuire în folosință gratuită și respectiv retragerea dreptului de folosință a unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003.

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de examinare și respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea promovării în grad a doamnei Bărbuță Adelina – consilier I în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci.

Informări, interpelări, petiții

– Raportul de follow-up nr. 1191/2017/24.05.2019 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.12/14.07.2017 de către Camera de Conturi Galați, înregistrat sub nr.32770/30.05.2019 la Municipiul Tecuci.(transmisă Consiliului Local în data de 12.06.2019)

– Adresa nr. 1191/2017/07.06.2019 a Camerei de Conturi Galați, înregistrată la Municipiul Tecuci sub nr. 35164/11.06.2019 și 35165/11.06.2019 privind Decizia nr. 12/14.07.2017 (transmise Consiliului Local în 19.06.2019).

– Raport privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.24/17.08.2015 de către Camera de Conturi Galați, înregistrată sub nr.35125/11.06.2019 la Municipiul Tecuci. (transmisa Consiliului Local în data de19.06.2019).

– Raportul de follow-up nr.29761/15.05.2019 și Decizia nr.108/2013/8/04.06.2019 emise de Camera de Conturi Galați, înregistrate sub nr.77/11.06.2019 la Municipiul Tecuci. (transmise Consiliului Local în 13.06.2019 si 19.06.2019).