Zece tecuceni care au primit terenuri gratuite vor rămâne fără ele

 

În cadrul şedinţei ordinare a CL Tecuci din 27 iunie 2019 consilierii locali vor trebui să se pronunţe asupra Proiectului de hotărâre privind revocarea proceselor verbale de atribuire în folosință gratuită și respectiv retragerea dreptului de folosință a unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003.

Prin acest proiect se aprobă revocarea proceselor verbale de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003 şi retragerea dreptului de folosinţă, conform tabelului din anexa nr. 1.

„În conformitate cu art. 6 alin. 1 şi 2, <Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute, prin hotărâre a Consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit>”, se arată în Raportul de specialitate care însoţeşte acest proiect.

Şase din cele zece persoane înscrise în tabel au construită fundaţia, lucru care înseamnă că au început construcţia locuinţei.

Legea invocată pentru revocarea proceselor verbale de atribuire în folosinţă gratuită a terenurilor nu prevede şi un termen limită pentru construcţia unei locuinţe. Cu toate acestea proiectul a primit aviz juridic.