Concurs pentru trei posturi bugetare

 

Primăria Comunei Ghidigeni, judeţul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, astfel:

– referent debutant – Compartiment financiar contabil;

– inspector II – Achiziții publice;

– muncitor III – Serviciul Gospodărie comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– referent debutant – Compartiment financiar contabil: studii medii; absolvent de liceu cu profil economic; cunoștințe operare pe calculator – nivel minim.

– inspector II – Achiziții publice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrație publică; cursuri de calificare achiziții publice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an; cunoștințe operare pe calculator – nivel minim.

– muncitor III – Serviciul Gospodărie comunală: studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 18 iulie 2019, termenul limită pentru depunere a dosarelor;

– 26 iulie 2019, ora 10 – proba scrisă;

– 30 iulie 2019, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ghidigeni, judeţul Galați, tel. 0236.868.202.

Anunţul AICI.