Alt studiu de fezabilitate în atenţia consilierilor locali

 

Un amendament depus la proiectul de rectificare bugetară aferent semestrului II din acest an angajează Primăria Tecuci la plata a 16.791.240 lei, atât anul acesta cât şi în următorii trei ani.

Din cele aproape 168 miliarde lei vechi, în semestrul II 2019 vor fi plătiţi 150 milioane lei vechi, 15.000 lei, pentru „Studiu geotehnic + studiu topografic pentru – obiectivul <Construire bază sportivă tip I>”. Adică pentru un studiu de fezabilitate.

În proiectul de hotărâre a fost evitată denumirea „Studiu de fezabilitate”, pentru a nu se isca discuţii, mai mult sau mai puţin aprinse, pe marginea studiilor de fezabilitate dispărute în mandatul actualei administraţii. Nu cunoaştem cine va întocmi acest studiu.

Rămâne să aflăm astăzi, 19 august, din şedinţa Consiliului local Tecuci, dacă va fi aprobat acest studiu de fezabilitate.