Ştefan Petică – 115 ani de la dispariţia prematură a marelui poet

 

Ștefan Petică s-a născut la 20 ianuarie 1877, în Bucești, jud. Galați, şi a fost întâiul poet simbolist declarat. 

Poetul provenea dintr-o veche familie de țărani răzeși, având ca părinți pe Enache (Ianache) Petică și pe Catinca Petică. Studiile primare le-a făcut în satul natal, cele gimnaziale la Tecuci şi cele liceale la Brăila.

A fost un intelectual autodidact, poliglot, cu preocupări multidisciplinare umaniste în literatură (franceză, germană, engleză, italiană, spaniolă, de unde a efectuat traduceri), filozofie, sociologie, antropologie, astronomie, istoria artei, finalizate cu comentarii literare, articole, studii, note, recenzii pertinente și incisive. A efectuat documentare specializată, achiziționând cărți și publicații de la diverse edituri de marcă din România, Italia, Franța, Anglia și Germania.

Ştefan Petică a desfășoară o intensă activitate publicistică la revistele: „Lumea nouă” (între 1896 – 1898), cultivând o amiciție trainică cu poeții George Tutoveanu și Ilarie Chendi, cu viitorul prozator Jean Bart, cu militanții socialiști – profesorul Ioan Nădejde și gălățeanul I. C. Atanasiu (plecat apoi la liberali), a sprijinit activ revendicările țăranilor și înființarea cluburilor socialiste la sate. Din 1900, se retrage definitiv, în urma presiunilor autorității politice, dar a activat în cadrul Ligii pentru unitatea culturală a românilor.

În anii 1902-1904 a fost student la Facultatea de Litere și Filozofie, în timpul decanatului eminentului profesor Ioan Bogdan.

A utilizat pseudonimele literare Stephan Petică, Ștefan, St. P., Sentino, Trubadur, Caton, Fanta-Cella, M. Pall, Sapho, Erics, Narcis, Senez, P. Stiopca, Step., Stepen, S.

Considerat ca un intelectual precoce care promitea o operă literară de substanță, deschizător de drum în literatura simbolistă, îndeosebi după apariția volumului de poeme „Fecioara în alb” (București, 1902), fiind primul poet simbolist autentic, teoreticianul profund și subtil al noului curent literar, „Simbolismul românesc”.

Ştefan Petică a trecut în nefiinţă la data de 17 octombrie 1904, la vârsta de 27 de ani.

 

sursa: Wikipedia