Spitalul scoate la concurs o funcţie de conducere

 

Spitalul municipal „Anton Cincu” Tecuci anunţă organizarea concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei de director medical.

Candidaţii trebuie să aibă studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină şi minimum 5 ani vechime în specializarea respectivă.

Înscrierea candidaţilor se face până la data de 25 noiembrie 2019.

Proba scrisă va avea loc în data de 4 decembrie 2019, la ora 9. Susţinerea proiectului de specialitate va avea loc în aceeaşi zi, la ora 12, iar interviul la ora 13.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Spitalului, Biroul RUNOS, sau la tel. 0236.812.440, int. 50.

Anunţul AICI.