Hurdubae a decis reîntrunirea CL pentru aprobarea proiectelor. Dacă nu are un as în mânecă, rezultatul va fi acelaşi

 

Deoarece în şedinţa de aseară consilierii opoziţiei nu au fost de acord cu stabilirea impozitelor locale, a taxei speciale de salubrizare, a planului cultural, a reprezentării juridice din partea unui avocat şi a altor propuneri făcute de administraţia Hurdubae, s-a decis convocarea unei alte şedinţe, extraordinare.

Astfel, luni, 30 decembrie, în penultima zi a anului, Hurdubae doreşte întrunirea consilierilor, de la ora 10, neluând în calcul că aceştia s-ar putea să fie plecaţi din localitate sau din ţară, de sărbători.

Pe ordinea de zi se află aceleaşi proiecte care nu au întrunit cvorumul necesar:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2020.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci pentru unele activități din Serviciul de salubrizare, începând cu data de 1.01.2020.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje, terenuri aparținând Municipiului Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.