O nouă lansare de carte la Biblioteca tecuceană

 

Joi, 30 ianuarie 2020, sala Helios a Bibliotecii „Ștefan Peticăˮ din Tecuci a găzduit o nouă activitate literară care a adus în prim plan cea mai recentă carte a iscusitului cercetător în istorie, tecuceanul Daniel Bradea, carte intitulată „Preoții tecuceni în Primul Război Mondialˮ.

Manifestarea a fost deschisă de managerul bibliotecii, Ionica Nasie, începând prin a spune că se bucură pentru faptul că poate fi gazda unei noi activități literare cu invitați și oaspeți de mare valoare: „Biblioteca este un loc unde se adună valorile literare și cei dornici se pot afirma cu mare ușurință. Astăzi, sunt onorată să vi-l prezint pe Daniel Bradea, o persoană care își face din ce în ce mai cunoscută valoarea în urbea tecuceanăˮ. 

 După ce îl prezintă succint, spunând printre altele că este absolvent al Facultății de Istorie de la Universitatea „Dunărea de Josˮ din Galați, cu masterat, ne spune că a publicat la diferite reviste și apreciază puternica implicare a acestuia în cunoașterea și scoaterea în evidență a evenimentelor istorice  locale.

Invitat să ia cuvântul pentru a prezenta recenta carte, pr. protoiereu Gheorghe Joghiu începe spunând că se simțea nevoia scoaterii în prim plan a contribuției preoților tecuceni din timpul Primului Război Mondial, evenimente despre care au mai scris Constantin Noica și părintele Dumitru Stăniloaie.

În continuare, părintele ne vorbește despre nivelurile de evaluare ale omenirii în diferite activități, oprindu-se la ultimul nivel, mai exact la ultimul etaj la Eroii Neamului Românesc. Amintește în continuare de activitatea celor 253 de preoți dar și de Spitalul tecucean, insuficient dotat pentru a face față răniților aduși. Preotul continuă, amintind că preoții veneau cu ale lor căruțe la gară pentru a trimite pe front pâine și alimente.

 Se amintește și de prezența în permanentă a preoților în cimitire pentru funeraliile celor căzuți pe front: „Dacă Tecuciul avea atunci circa 20.000 locuitori, aici existau 25.000 de ostași români și circa 80.000 ostași ruși. Foarte mulți din cei plecați pe front, nu s-au mai întors. Tot preoților le revenea și delicata misiune de a anunța trista veste familiilor celor dispăruți pe front. Au rămas 25.000 de orfaniˮ. Se vorbește și de importantul rol al satului românesc dar și de frumusețea și importanța Schitului de la Oancea. Părintele Joghiu încheie prin a aduce un elogiu Poporului Român.

A luat în continuare cuvântul profesorul Ștefan Andronache începând prin a arata importanța acestei lucrări a istoricului Daniel Bradea, la fel ca și celelalte lucrări pe care le-a scos până acum. Vorbind de noua carte, prof. Andronache spune că autorul a structurat corect evenimentele, le-a gândit și abordat foarte bine, dovedind un studiu enorm: „Astfel, autorul realizează lucrări de înaltă valoare și calitate și pentru toate acestea, îl felicit căldurosˮ.

În continuare, prof. Andronache ne vorbește despre părintele poet Alexei Mateevici, aducând în prim plan anul 1983 când a apărut un volum al acestuia, în două limbi, română și rusă. Ne relatează apoi de cartea care cuprinde cele 12 scrisori adresate de părintele poet, de pe front, soției, subliniind faptul că acesta a făcut școala în limba rusă dar limba română o cunoştea de la mama lui. Vorbind apoi de localitățile prin care a trecut Alexei, Mărășești, Panciu și altele, consideră Movileniul una din cele mai frumoase localități pe care le-a cunoscut. Vorbind apoi de încântătoarea poezie „Limba noastrăˮ, profesorul ne spune că după părerea lui aceasta a fost scrisă la 17 iunie 1917.

A fost proiectat filmul „Drumurile lui Alexei Mateevici pe meleaguri vrâncene și tecuceneˮ, realizat de prof. Ștefan Andronache, după care a luat cuvântul prof. scriitor Ionel Necula, spunând că lucrarea de față este o carte foarte bună și cuprinzătoare, absolut necesară culturii tecucene, felicitându-l călduros pe autor și urându-i mult succes în continuare.

 Subsemnatul începe prin a arată faptul că a lecturat cu mare plăcere cartea oferită de autor, care are 146 de pagini, apărută în anul 2019 la Editura „StudISˮ din Iași, având două capitole distincte. Are o bibliografie pe interval de 6 pagini, autorul arătând că a folosit documente de la Ștefan Andronache, Gheorghe Joghiu, Alexei Mateevici, Ionel Necula și alții.

Din prefața scriitorului Ionel Necula, vorbitorul subliază fraza „Autorul se înscrie printre cei mai harnici scriitori istorici tecuceni și este cel mai bine situat în topul intelectualilor. Păcat că nimeni nu are nevoie de el, de hărnicia și de abilitatea luiˮ.

În continuare, vorbitorul remarcă faptul că la această activitate este prezent în sala și Lucian Costin, președinte PNL, care își face timp să participe și la astfel de evenimente, oferind și sprijin atunci când este solicitat.

În final, vorbitorul repetă faptul că în ultimul timp evenimentele culturale se suprapun, exemplu acum două săptămâni, joi, a avut loc obișnuita ședință de cenaclu și la aceeași oră, o activitate la bibliotecă. Acum, la fel, considerând că această concurență, aceeași zi, aceeași oră, nu este benefică pentru public, pentru cei ce doresc să participe la ambele evenimente. Poate, se impune o conlucrare între managerii celor două unități de cultură, cu mențiunea totuși, că de ani de zile, joi este zi de cenaclu literar.

Despre carte a mai vorbit distinsul profesor Mihail Pohrib, venind cu importante completări și informații, subliniind valoarea cărții scrisă de Bradea.

 În final, a luat cuvântul autorul Daniel Bradea, începând prin a mulțumi Bibliotecii pentru spațiul oferit și de această dată, mulțumind celor invitați pentru participare dar și celor ce l-au sprijinit în realizarea acestei cărți care a necesitat multe căutări prin biblioteci și arhive. Autorul ne spune că încearcă să realizeze o nouă lucrare în care să vorbească despre cele 85 de parohii din zonă, încercând  să le rezerve măcar câte două pagini.

Nu putem decât să mulțumim şi noi autorului pentru această carte și îl mai așteptăm cu altele. Felicitări !

 

Iancu Aizic