Funcţii de consilier şi referent scoase la concurs

 

Primăria comunei Priponeşti, jud. Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează: referent, clasa III, grad debutant, compartiment Impozite şi taxe; consilier achiziţii publice, clasa I, grad debutant, compartiment Financiar-contabil.

Pentru funcţia de referent sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

Funcţia de consilier necesită: studii universitare de licență cu diplomă de licență sau echivalentă; fără vechime în specialitatea studiilor; curs expert achiziții publice.

Proba scrisă va fi susţinută în data de 30 martie 2020, la ora 11.

Relaţii puteţi obţine la tel. 0236.337.313 sau 0236.337.351. E-mail: [email protected] . Persoană de contact: Groza Iulieta.

Anunţul AICI.