Administrare Cimitire scoate cinci posturi la concurs

 

Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

şef serviciu economic şi resurse umane – 1 post;

– şef formaţie mecanizare – 1 post;

– îngrijitor spaţii verzi – 1 post;

– muncitor necalificat zidărie, plăci mozaic – 1 post;

– gropar – 1 post .

Pentru funcţia de şef serviciu economic sunt necesare studii superioare în specialitate economică şi vechime în specialitate peste 5 ani. La şef formaţie mecanizare sunt solicitate studii medii tehnice. Sunt suficiente studiile generale pentru: îngrijitor spaţii verzi, muncitor necalificat zidărie şi gropar.

Dosarele pentru concurs se vor depune la secretariatul societăţii, până la data 13 martie 2020, ora 12. Data de desfășurare a concursului – 18 martie 2020, ora 10. Concursul va consta în probă scrisă, probă orală și interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul societăţii, tel. 0372.959.393.

Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi are sediul în situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 C, Tecuci.