Concurs pentru şef Serviciu Situaţii de Urgenţă

 

Primăria Comunei Brăhășești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractual vacante – Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diploma studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă sau echivalentă;
  • disponibilitate pentru lucru peste program sau la ore neprevăzute;
  • disponibilitate pentru perfecționare;
  • permis de conducere categoria B, C și E;
  • abilitate în lucrul cu calculatorul (Excel, Word, internet);
  • vechime în muncă – minimum 7 ani (adeverință sau carte de muncă).

Tipul probelor de concurs:

1. Perioada de depunerea dosarelor de concurs: 12 martie 2020 – 21 martie 2020 (în termen de 10 zile de la data afișării anunțului), la sediul UAT Comuna Brăhășești.

2. Selectia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

3. Data și ora probei scrise: 1 aprilie 2020 – ora 10, la sediul Comuna Brahășești .

4. Susţinerea interviului: în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Bibliografia și atribuțiile postului se vor afișa la sediul din Comuna Brăhășești cât și pe site-ul instituției, www.primariabrahasesti.ro .

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei Brăhășești, Jud.Galați, tel. 0236.867.605, fax: 0236.867.605. Persoană de contact: Tudose Gianina Cătălina, tel. 0786.522.434.

 

error: Content is protected !!