Proiecte aflate la mapa consilierilor locali

 

Marţi, 31 martie 2020, la ora 12, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri proprii pentru alocarea de sume necesare combaterii și prevenirii COVID-19.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare (bilanț) și a contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci, întocmite la 31.12.2019.

3. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 la HCL nr. 152 din 11.07.2017 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul „Șansa T- Măsuri integrate în educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCL nr.192/29.09.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci, Județul Galați” cu privire la indicatorii economici.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr.224/02.10.2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1.B.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Duzilor Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada Dumbrava Roșie Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Extindere conductă de gaze naturale strada G-ral D. Praporgescu Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Regele Ferdinand I, nr. 6.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Mihail Manoilescu, nr. 37.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Proiecte de management, Anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipala „Ștefan Petică” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor.

Informări, interpelări, petiții

Adresa nr. 412/10.03.2020, transmisă de Camera de Conturi Galați, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 30/CL/11.03.2020 privind comunicarea Deciziei nr. 4/10.03.2020, emisă ca urmare a acțiunii de verificare efectuată la Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci.

 

error: Content is protected !!