Două funcţii publice scoase la concurs

 

Primăria comunei Priponeşti, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie, vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

– consilier achiziţii publice, clasa I, grad debutant, Compartiment Financiar-contabil;

– referent, clasa III, grad debutant, Compartiment Impozite şi taxe.

Condiţii de participare:

– referent – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

– consilier achizitii – studii universitare de licenţă cu diplomă de licenţă sau echivalentă; curs perfecţionare / specializare în domeniul achiziţii publice.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Afişat astăzi, 8 mai 2020.

Data de susţinere a probei scrise: 11 iunie 2020, ora 11.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0236.337.313 sau 0236.337.351. E-mail: [email protected] .

Anunţul AICI.