Reluarea activităţilor de examinare

 

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) informează că începând cu 18 mai 2020 se vor relua treptat activitățile de relații cu publicul la toate serviciile publice comunitare, cu excepția celor aflate în zone cu restricții – carantinate.

Prioritatea noastră este creșterea capacității de preluare a solicitărilor pe linie de înmatriculări / preschimbări permise de conducere prin readucerea în activitate a personalului propriu delegat la alte structuri ca forțe de sprijin pe perioada stării de urgență, întrucât estimăm o creștere semnificativă a solicitărilor pe această linie o dată cu relaxarea măsurilor impuse de starea de urgență.

În ceea ce privește programul de lucru cu publicul al serviciilor publice comunitare acesta diferă de la un județ la altul, sens în care recomandăm consultarea site-urilor instituțiilor prefectului, respectiv site-ul www.drpciv.ro, secțiunea program de lucru serviciul public comunitar, aflată în pagină principală.

Activitățile se vor soluționa doar în baza programărilor online – accesibile pe site-ul instituției noastre www.drpciv.ro. Accesul în incinta sediilor se va face controlat, în grupuri mici formate din 5 – 10 persoane, prin grija personalului propriu al serviciilor publice comunitare, în funcție de particularitățile spațiului de lucru cu publicul.

În ceea ce privește activitatea de examinare – preconizăm reluarea acesteia la începutul lunii iunie – în două etape, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și distanțare socială în vederea limitării răspândirii coronavirusului.

Prima etapă – examinarea la proba practică pentru cei declarați admis la proba teoretică și programați la proba practică pe durata instituirii stării de urgență  (cu prioritate pentru candidați afectați de măsurile restrictive, respectiv cei cărora le-au expirat  documente aflate la dosarul de examinare sau expirarea acestor documente în perioada imediat următoare).

În vederea programării candidaților aflați în această situație sunt analizate două posibilități:

– Programarea din oficiu cu informarea acestora – în ordinea programărilor anterioare,

– Programarea prin intermediul școlilor de șoferi pe platforma online dedicate – cu informarea candidatului.

În a două etapă – reluarea activității de examinare – proba teoretică la aproximativ două săptămâni, în funcție de volumul solicitărilor  pentru proba practică.

În vederea desfășurării activității de examinare vor fi respectate, cu strictețe, următoarele măsuri de protecție în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului:

– Utilizarea măștilor de protecție – atât pentru candidați cât și pentru examinatori;

– Dezinfectarea interiorului autovehiculelor folosite la desfășurarea probei practice, înainte de începerea fiecărei probe;

– Respectarea distanțării persoanelor aflate la locul de întâlnire comunicat pentru susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere, cel puțin 1,5 m;

– Evitarea prezentării la locul de întâlnire al candidaților cu însoțitori (prieteni, rude, susținători).  Accesul va fi permis doar candidatul și reprezentanții școlilor de conducători auto;

– Desfășurarea activității de instruire numai în spații deschise, cu respectarea regulilor de distanțare socială.

 

Conducerea DRPCIV

 

One thought on “Reluarea activităţilor de examinare

  1. Buna seara nu va supărați trebuia sa dau sala pe 28 martie dar din cauza cu acest virus nu am mai putut da fiindca sa inchis se poate sami dati si mie niște detali cum pot da sala pentru obținerea premiului de conducere.

Comments are closed.