Proiect de informare privind respectarea drepturilor omului

 

Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca lansează DOVS, un proiect de informare privind respectarea drepturilor omului în contextul Covid-19

Asociația Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca anunță lansarea proiectului DOVS – Drepturile Omului la Viață și Sănătate începând cu 1 august 2020, care va avea o durată de 6 luni și va fi desfășurat în localitățile Ludești (Dâmbovița), Fetești (Ialomița) și Barcea (Galați).

Proiectul este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este crearea unui mediu incluziv și deschis cooperării între cele 3 localități în vederea respectării drepturilor omului. De asemenea, proiectul urmărește combaterea violenței domestice  și  dezvoltarea unei atitudini favorabile în ceea ce privește drepturile omului în rândul cetățenilor.

Principalele activități ale proiectului sunt: informare cu privire la Covid-19 și conștientizarea nevoii de respectare a măsurilor impuse de autorități; cursuri despre drepturile omului, mediere și de combatere a violenței domestice; mediere intra-comunitară și monitorizarea respectării măsurilor impuse de autorități; monitorizarea acțiunilor organelor de ordine în vederea respectării drepturilor omului; ateliere tematice de informare și capacitare a femeilor / combaterea violenței de gen.

Grupurile țintă vizate sunt: liderii locali (15 persoane vor fi instruite cu privire la procesul de mediere și vor dobândi cunoștințe cu privire la respectarea drepturilor omului), familii cu venituri scăzute sau fără venituri (75 de familii vor primi pachete cu alimente și produse igienico-sanitare), femei vulnerabile (180 de femei vor participa la atelierele de combatere a violenței domestice și vor învăța cum să gestioneze acest fenomen).

Mai multe detalii despre implementarea proiectului puteți găsi pe pagina de Facebook și pe site-ul asociației www.odelamenca.ro .

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.org .

 

Asociația Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca