Reorganizarea societăţilor tecucene: Numărul de angajaţi a crescut. Datoriile au crescut. O societate a înregistrat pierderi de 200.000 lei

 

Demarat în anul 2017, reorganizarea societăţilor tecucene pare a fi un obiectiv greu de finalizat pentru actuala administraţie a municipiului Tecuci. Mărturie stă un „Raport privind activitatea societăţilor comerciale din subordinea autorităţii publice locale în anul 2019”, publicat în data de 5 august 2020.

Din acest raport aflăm că până la data de 31 decembrie 2019 nu s-a reuşit lichidarea societăţilor Ecoprest, Ecogroup, Zooland şi Cimitirul Eternitatea.

Motivul oficial al reorganizării societăţilor tecucene a fost eficientizarea acestora, inclusiv prin efectuarea aceloraşi activităţi cu un număr redus de personal. Asupra acestui ultim aspect au existat mai multe discuţii, municipalitatea afirmând în nenumărate rânduri că personalul a fost redus prin reorganizarea societăţilor.

Raportul este, însă, edificator, personalul nu a fost redus, şi, din contra, au fost făcute noi angajări.

„Urmare reorganizării societăţilor din subordinea UAT Municipiul Tecuci, care a avut loc la mijlocul anului 2017 şi intrării în procedura de dizolvare şi lichidare a 4 societăţi, s-a înregistrat o creştere a numărului total de personal de la 249 salariaţi în anul 2017 la 255 de salariaţi în 2018 şi o mică reducere a acestora la 250 în 2019”, se specifică în Raport.

Pe de altă parte, în anul 2019 au crescut datoriile celor trei societăţi care desfăşoară activităţi pe raza municipiului, respectiv Compania de Utilităţi Publice, Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi şi Pieţe Prest Tec.

„Se observă, din păcate o creştere importantă a datoriilor totale înregistrate de aceste societăţi, cu 626 mii lei, de la 3.044 mii lei în 2018 la 3.670 mii lei în 2019”, este specificat în Raport.

Totodată, se arată că veniturile înregistrate în anul 2019 de cele trei societăţi au crescut cu 842 mii lei faţă de anul 2018, procentul de creştere fiind de 5,34 %. În acelaşi timp au crescut şi cheltuielile totale cu 1.185 mii lei, procentul de creştere fiind de 7,68 %.

Raportul mai înregistrează faptul că în anul 2019 Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci a avut o pierdere de 200.000 lei.

Raportul poate fi accesat AICI.

 

error: Content is protected !!