Şedinţă ordinară a Consilului local

 

Luni, 31 august 2020, de la ora 14, în mediul online, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară cu următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Lepusteanu Florin.

2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 „Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al Municipiului” a Consiliului local Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor depuse de cetățeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003.

4. Proiect de hotărâre privind revocarea proceselor verbale de atribuire în folosință gratuită și respectiv retragerea dreptului de folosință a unor terenuri  atribuite în baza Legii nr. 15/2003.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele ANL 1 situate în Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseară, nr. 14.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 78/25.07.2019 și, respectiv, anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului Public de administrare, întreținere și exploatare a piețelor agro-alimentare și Oborului din Municipiul Tecuci nr.769/28.03.2018, încheiat cu Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Mircea Eliade, nr. 20.

Informări, interpelări, petiții

Adresa nr. 52662/11.08.2020 înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci privind Hotărârea Intermediară nr. 22/2020: Obligarea U.A.T. Municipiul Tecuci la reluarea funcției de consilier local a doamnei Lovin Valeria Olimpia.