Patru funcţii scoase la concurs

 

În perioada următoare se vor desfăşura o serie de concursuri pentru ocuparea unor funcţii de secretar şcoală, şef formaţie sau îngrijitor şcoală, după cum urmează.

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna“ Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de secretar instituție unitate de învățământ I (S).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvirea unei instituții de învățământ superior, de lungă sau scurtă durată, certificată prin diploma de licență; vechime – minimum 10 ani în muncă; să dețină cunoștințe de operare PC la nivel avansat (MS Office, operare baze de date, navigare internet) certificate prin atestat, diplomă, foaie matricolă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 23 octombrie 2020, ora 14 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 3 noiembrie 2020, ora 8 – proba scrisă;

– 6 noiembrie 2020, ora 8 – proba practică;

– 11 noiembrie 2020, ora 8 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala „Elena Doamna“, Tecuci. Tel. 0236.811.866 sau 0742.548.007.

Anunţul AICI.

Școala Gimnazială „George Ivașcu” Cerțești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar (1/2 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare; vechime minimă – 6 luni în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 octombrie 2020, ora 11 – proba scrisă;

– 2 noiembrie 2020, ora 11 – proba practică;

– 4 noiembrie 2020, ora 11 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala „George Ivașcu”, comuna Cerțești, jud. Galați. Tel.  0236.337.534 sau 0787.659.796.

Anunţul AICI.

UAT Tudor Vladimirescu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de șef formație SVSU, post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime  minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 octombrie 2020, ora 10 – proba practică;

– 2 noiembrie 2020, ora 10 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la UAT Comuna Tudor Vladimirescu, jud. Galați. Tel. 0236.828.603.

Anunţul AICI.

Şcoala Gimnazială nr. 1 din Brăhăşeşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor școală IM.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii; vechime în muncă de minimum 3 ani; abilități de comunicare și relaționare; noțiuni fundamentale de igienă – curs; disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie; domiciliul pe raza comunei Brăhășești constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 octombrie 2020, ora 14 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 29 octombrie 2020, ora 9 – proba scrisă;

– 30 octombrie 2020, ora 9 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii nr. 1, Brăhăşeşti, jud. Galați. Tel. 0236.867.601.

Anunţul AICI.