Se depun dosarele pentru subvenții la încălzirea locuinței

 

În această perioadă la Direcția de Asistență socială Tecuci se depun dosarele pentru ajutorul  încălzirii locuinței pe perioada sezonului rece.

Cetăţenii cu venituri mici, care nu-și pot permite costul integral al încălzirii locuinței și care pot cere ajutorul de stat, sunt persoanele singure sau familiile. Subvenționarea costurilor de încălzire este asigurată maximum cinci luni pe an, în timpul sezonului rece, adică între noiembrie 2020 și martie 2021.

De ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței pot beneficia consumatorii care utilizează gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Ajutorul lunar pentru încălzire se acordă familiilor și persoanelor singure ale căror venituri nete lunare pe membru, respectiv al persoanei singure, este de până la 750 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece. Totodată, pot beneficia consumatorii vulnerabili care utilizează energie termică și care au un venit net lunar pe membrul de familie de până la 786 lei, în cazul familiilor, și de 1.082 lei, în cazul persoanelor singure.

Lista documentelor pentru dosarul de subvenţie la încălzire, dosar ce se depune la Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci:

– Copii Xerox după acte privind identitatea membrilor  familiei; Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, certificat naştere pentru minori);

– Dovada spațiului de locuit: Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra imobilului (contract de vânzare – cumpărare, certificat de moştenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donaţie etc.);

Împuternicire legală făcută de proprietar în cazul în care titularul ajutorului de încălzire este un alt membru de familie ;

– Acte de venituri după caz: salariat, cupoane pensie, șomaj, tichete de masă, acte din vânzări, închirieri, dobânzi, dividente;

– Adeverinţă administrator Asociația de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care sunt obligate la plata întreținerii;

– Ultima factură de la gaze sau energie electrică pentru cei care doresc subvenții la aceste două categorii;

– Declarație pe propria răspundere cu privire la absența din locuință a persoanelor cu domiciliul legal la adresa respectivă.

Plafoane de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

Se acordă un ajutor lunar diferenţiat pentru încălzirea locuinţei pe perioada de iarnă pentru:

– familiile care au un venit lunar de până la 786 lei pe membru de familie;

– persoanele singure care au un venit lunar de până la 1.082 lei.