Vineri are loc ședința de constituire a Consiliului local Tecuci

 

Prin Ordinul nr. 430 din 21 octombrie 2020, emis de Prefectura Judeţului Galaţi, se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului local Tecuci în data de 23 octombrie 2020, la ora 11, cu următoarele articole:

Art. 1 – Se convoacă consilierii locali declaraţi aleşi la alegerile pentru autoritățile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, ale căror mandate au fost validate, în şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Tecuci în data de 23 octombrie 2020, ora 11, care va avea loc la Sala „Ion Petrovici” din str. Republicii, nr. 9, Tecuci.

Art. 2 – În cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Tecuci, consilierii locali, ale căror mandate au fost validate, depun jurământul prevăzut la art. 117 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 –  În conformitate cu prevederile art. 150 alin 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Tecuci, Primarul municipiului Tecuci al cărui mandat a fost validat va depune jurământul prevăzut la art. 117 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

One thought on “Vineri are loc ședința de constituire a Consiliului local Tecuci

Comments are closed.