Tecuci: Incidenţa cazurilor de coronavirus a ajuns la 3,58. Se închid restaurantele, barurile şi jocurile de noroc

 

Pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, Comitetul Judeţean  pentru Situaţii  de Urgenţă Galați a adoptat astăzi, 9 noiembrie 2020, următoarea hotărâre:

Art. 1 – La nivelul județului Galați, activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se vor desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Culturii și al ministrului Sănătății.

Art. 2 – (1) În condițiile art. 1 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă în localitățile Poiana (5,26) și Tecuci (3,58) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(2) În condițiile art. 1 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile Schela (2,60), Galați (2,57), Priponești (2,37), Ivești (2,17), Smârdan (2,06), Nicorești (1,99), Corod (1,87), Buciumeni (1,65), Barcea (1,55) și Șendreni (1,55) unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(3) În condițiile art. 1 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în toate localitățile din județul Galați, care nu sunt menționate la art. 2 alin. (1) și (2).

Art. 3 – (1) În condițiile art. 1 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, este interzisă în localitățile Poiana (5,26), Tecuci (3,58), Schela (2,60), Galați (2,57), Priponești (2,37), Ivești (2,17), Smârdan (2,06), Nicorești (1,99), Corod (1,87), Buciumeni (1,65), Barcea (1,55) și Șendreni (1,55) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

(2) În condițiile art. 1 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, este permisă în toate localitățile din județul Galați, care nu sunt menționate la art. 3 alin. (1).

(3) În condițiile art. 1 organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale este permisă în toate localitățile din județul Galați, care nu sunt menționate la art. 3 alin. (1).

Art. 4 – (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localitățile Poiana (5,26) și Tecuci (3,58) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile Schela (2,60), Galați (2,57), Priponești (2,37), Ivești (2,17), Smârdan (2,06), Nicorești (1,99), Corod (1,87), Buciumeni (1,65), Barcea (1,55) și Șendreni (1,55)  unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Galați care nu au fost menționate la art. 4 alin. (1) și (2).

 (4) În situația în care, operatorii economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor se află într-una din situațiile menționate la art. 4 alin. (1), (2) și (3), se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

Art. 5 – (1) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate, în localitățile Poiana (5,26) și Tecuci (3,58) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30%, în localitățile Schela (2,60), Galați (2,57), Priponești (2,37), Ivești (2,17), Smârdan (2,06), Nicorești (1,99), Corod (1,87), Buciumeni (1,65), Barcea (1,55) și Șendreni (1,55)  unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

(3) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Galați care nu au fost menționate la art. 5 alin. (1) și (2).

(4) În situația în care operatorii economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor se află într-una din situațiile menționate la art. 5 alin. (1), (2) și (3), se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

Art. 6 – Operatorii economici prevăzuți la art. 4 și 5 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

Art. 7 – La nivelul județului Galați prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (5), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 8 – (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă în localitățile Poiana (5,26) și Tecuci (3,58) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile Schela (2,60), Galați (2,57), Priponești (2,37), Ivești (2,17), Smârdan (2,06), Nicorești (1,99), Corod (1,87), Buciumeni (1,65), Barcea (1,55) și Șendreni (1,55), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Galați care nu au fost menționate la art. 8 alin. (1) și (2).

Art. 9 – La nivelul județului Galați, operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis, au obligația de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.

 

error: Content is protected !!