Nereguli constatate de ISU la unităţi sanitare din judeţul Galaţi

 

În perioada 2019-2020 conform Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat cu OMAI nr. 89/2013, inspectorii ISU Galați au executat 31 controale la unități sanitare din județul Galați după cum urmează: două controale la Spitale clinice județene, şase controale la Spitale clinice municipale, un control la Spital clinic orășenesc, un control la o Policlinică, 20 controale la Centre medicale și un control la Centrul de transfuzii sânge.

Pe parcursul celor 36 controale executate, inspectorii au constatat 114 nereguli dintre care 34 au fost remediate în timpul controalelor, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 13.500 lei și 77 avertismente.

Principalele nereguli constatate se referă la lipsa autorizației de securitate la incendiu, neasigurarea condițiilor privind limitarea și propagarea focului și fumului în interiorul construcțiilor, funcționarea defectuoasă a instalațiilor de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor, nefuncționarea instalațiilor de hidranți interiori/exteriori, neasigurarea mentenanței instalațiilor de stingere a incendiilor, neasigurarea verificării periodice a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare), funcționarea parțială a corpurilor de iluminat aferente instalației de iluminat pentru evacuare, neasigurarea condițiilor de evacuare în caz de situații de urgență și neasigurare accesului autospecialelor de intervenție la unele corpuri de clădire. În urma controalelor au fost întocmite planuri de măsuri iar unele nereguli constatate au fost remediate până în momentul actual.

Totodată, pentru pregătirea personalului unităților sanitare și pentru prevenirea situațiilor de urgență, în timpul controalelor, inspectorii de prevenire din cadrul  ISU Galați au fost desfășurat 51 activități de informare preventivă, la care au participat 714 persoane, și 21 exerciții de evacuare, la  care au participat 363 persoane.

Aceste controale se desfășoară anual, iar unitățile sanitare reprezintă o prioritate pentru desfășurarea activităților de prevenire a situațiilor de urgență.

Obiective care nu dețin autorizația de securitate la incendiu

– Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei” Galați – două clădiri în proces de modernizare, pentru care există aviz de securitate la incendiu, obținerea autorizației de securitate la incendiu se impune după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

Spitalul Clinic Județean de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați – s-au făcut lucrări de investiții pentru care există există aviz de securitate la incendiu, obținerea autorizației de securitate la incendiu se impune după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

– Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați – două clădiri în proces de modernizare, în curs de autorizare .

– Unitatea medico-sanitară Gănești – funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, urmare a lucrărilor de amenajări și modificări constructive.

– Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – a obținut două avize de securitate la incendiu pentru extindere două corpuri, nu s-a finalizat procedura de obținere a autorizației de securitate la incendiu.

– Hiperclinica „Medlife” Galați – funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, urmare a schimbării de destinație a clădirilor.

– S.C. Expert-Med SRL – funcţionează fără autorizatie de securitate la incendiu, urmare a schimbării de destinație a clădirilor.

– Clinica „Sanavita” – funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, urmare a schimbării de destinație a clădirilor.

Menționăm că pentru unitățile sanitare puse în funcțiune înainte de intrarea in vigoare a legii 307 /2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor, art. 30 alin 1și 2,  la care ulterior nu s-au adus modificări constructive (amenajări sau modernizări) sau schimbări de destinație până în prezent, nu este necesară solicitarea și obținerea autorizației de securitate la incendiu.

În conformitate cu Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor, termenii și expresiile specifice apărării împotriva incendiilor, în domeniul avizării/autorizării, au următorul înțeles:

Art. 1 (2)

a) autorizație de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale – securitate la incendiu;

b) aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean sau al municipiului București, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu – a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări.

 

Lt. Col. Chiriță Eugen Marius