Posturi disponibile de şofer microbuz şcolar, informatician, administrator financiar şi fochist

 

Sunt scoase la concurs patru funcţii, respectiv Informatician 0,5 normă la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Blânzi, Administrator financiar la Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci, Șofer microbuz școlar la Primăria Comunei Ghidigeni, Muncitor I (fochist) cu 0,5 normă la Școala Gimnazială Nr. 1 Ghidigeni.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Blânzi, Județul Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician cu 0,5 normă. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: nivelul studiilor – studii medii – în curs de calificare cu studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – experiență în domeniul IT; activități de voluntariat în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 decembrie 2020, ora 9: proba scrisă; 15 decembrie, ora 13: proba practică; 16 decembrie, ora 10 proba interviu. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Relații suplimentare se pot obține  la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Blânzi, Comuna Corod, strada Vasile Alecsandri nr. 122, județul Galați, telefon 0236/864,187, 0760/709.011.

Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar (S) și cu atribuții de informatician – 0,50 post/normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență în specializarea: contabilitate și informatică de gestiune; vechime în specialitate – nu este necesară vechime în specialitatea postului; cunoștințe avansate de utilizare și operare PC: Windows, Microsoft Office, Excel, Internet Explorer, baze de date (dovedite prin acte) prezintă avantaj atestate/cursuri în domeniul informatică; cunoștințe avansate administrare rețele calculatoare; analist programator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 decembrie 2020, ora 14: termenul limită de depunere a dosarelor; 11 decembrie 2020, ora 9: proba practică; 16 decembrie, ora 9: proba interviu. Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Spiru Haret” din Tecuci, Bd. Victoriei nr. 12, Judeţul Galaţi , telefon: 0236/811.695, e-mail [email protected].

Primăria Comunei Ghidigeni, judetul Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de șofer microbuz școlar. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii; vârsta maximă de 50 ani; permis de conducere categoria D; copie după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transportul public de persoane în termen de valabilitate; aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor; cazier judiciar; copie după cartela tahograf electronic valabil; cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulației al județul Galați.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 decembrie 2020, termenul limită pentru depunere a dosarelor; 10 decembrie, ora 10 proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ghidigeni, telefon 0236/868.202.

Școala Gimnazială Nr. 1 Ghidigeni scoate la concurs funcția contractuală temporar vacantă (până la data de 30.04.2021) de muncitor I (fochist) cu 0,5 normă la Grădinița cu Program Normal Tăplău.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor: studii medii sau generale, curs fochist, autorizație I.S.C.I.R.; vechime în specialitate – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 noiembrie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor; 3 decembrie, ora 9, proba scrisă – la școală; 4 decembrie, ora 9, proba interviu – școală. Relaţii suplimentare se obţin la Școala Gimnazială Nr. 1 Ghidigeni, telefon 0747/681.096.