Concursuri pentru ocuparea funcţiilor de consilier şi asistent social

 

Primăria Movileni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent social, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului Sănătate și Servicii Sociale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nu necesită vechime în specialitate; studii superioare de lungă durată în domeniul asistenței sociale, absolvite cu diplomă de licență; cunoștințe de operare pe calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 decembrie 2020, ora 9 – proba scrisă;

– 4 ianuarie 2021, ora 11 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Movileni, jud. Galați. Tel. 0236.823.002.

Anunţul AICI.

Primăria Brăhăşeşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad superior, Compartiment financiar-contabil.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Brăhăşeşti, jud. Galaţi, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat astăzi, 9 decembrie 2020.

Proba scrisă va avea loc în data de 11 ianuarie 2021, la ora 10.

Relaţii suplimentare la tel. 0236.867.605.

Anunţul AICI.