Concursuri pentru funcțiile de muncitor, manager spital şi inspector

 

Primăria Șendreni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale; vechime în muncă nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 31 decembrie 2020, ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor;

– 11 ianuarie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 13 ianuarie 2021, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Șendreni, jud. Galați. Tel. 0236.826.375.

Anunțul AICI.

Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, persoană fizică.

Concursul se va desfășura în două etape, astfel:

– Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie, în data de 13 ianuarie 2021, ora 15;

– Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, în data de 22 ianuarie 2021, ora 9.

Perioada de depunere a dosarelor – 14 decembrie 2020 – 12 ianuarie 2021, de luni până vineri, în intervalul orar  8 – 15.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0236.340.577, serviciul RUNOS.

Anunțul AICI.

Primăria Braniştea organizează concurs de recrutare pe funcţie publică de execuţie, temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad asistent, Compartiment financiar contabilitate, impozite şi taxe.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an; cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office Word, Excel, Internet) – nivel mediu, dovedite cu diplome de calificare/perfecţionare, emise în condiţiile legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului. Publicat astăzi, 22 decembrie 2020. Data de susţinere a probei scrise – 6 ianuarie 2021, ora 10.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0236.332.408.

Anunțul AICI.