ITM Galaţi – Verificarea comercializării articolelor pirotehnice

 

Acțiune naţională de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice

Până pe data de 8 ianuarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi desfăşoară o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale privind comercializarea  cu articole pirotehnice.

Obiectivul Campaniei este identificarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Această acţiune este motivată de unele evenimente grave petrecute anii anteriori în ţară şi străinătate care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente au provocat mari pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă considerabilă în  jurul acestor depozite. Un alt motiv care ne determină să desfăşurăm această acţiune este faptul că în perioada de sărbători se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

Comercializarea articolelor pirotehnice se poate face doar în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată.

Prezentăm principalele reglementări:

– Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean în a cărei rază de competenţă funcţionează;

– Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română: categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor şi să fie puse la dispoziţia utilizatorilor;

– Comercializarea articolelor pirotehnice din categoria F1 să se facă doar către persoane care au împlinit vârsta de 16 ani, iar articolele pirotehnice din categoria T1 și P1 doar către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani.

Toate neconformităţile care vor fi constatate cu ocazia controalelor efectuate pe perioada derulării campaniei, vor fi sancţionate conform prevederilor cap. IV din Legea 126/1995, republicată, coroborat cu prevederile Normei tehnice de aplicare a Legii nr. 126/1995 aprobată prin H.G. 536/2002 modificată şi completată.

 

ITM Galaţi

 

error: Content is protected !!