Au fost aprobate schemele de plăți în agricultură

 

În ședința desfăşurată ieri, 24 februarie, Guvernul a adoptat Odonanţa de Urgenţă pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.

Prin această ordonanță a fost creat cadrul juridic pentru continuarea efectuării de plăți neîntrerupte către fermieri și alți beneficiari, din fondurile Uniunii Europene, în cuantumul alocat României.

Impactul bugetar al OUG este de aproximativ 3,811 miliarde euro din FEGA şi aproximativ 1 miliard euro din FEADR, fonduri alocate României pentru anii 2021 şi 2022.

Ordonanța adoptată de Guvern prevede:

– aprobarea schemelor de plăți directe care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, respectiv schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri;

– aprobarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic;

– determinarea condiţiilor specifice de accesare a măsurilor compensatorii din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, derulate prin APIA, respectiv: M10 – agromediu şi climă, M11 – agricultură ecologică şi M13 – plăţi care se confruntă cu constrîngeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;

– dispoziţii generale privind plafoanele pentru plăţile directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii;

– stabilirea beneficiarilor şi a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru acordarea plăţilor în cazul fiecărei scheme de ajutor / sprijin;

– aprobarea măsurilor pentru care se instituie instrumente de garantare;

– specificarea cazurilor de forţă majoră şi a modului de notificare a APIA;

– reglementarea modului de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a sumelor necesare plăţilor directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi a condiţiilor de efectuare a plăţilor către beneficiari.

Sumele prevăzute prin această ordonanţă pot fi accesate de aproximativ 800 de mii de beneficiari ai schemelor şi măsurilor de sprijin.