Soarta câinilor fără stăpân în mâinile consilierilor locali

 

Astăzi, 25 februarie, în şedinţa Consiliului local, consilierii sunt solicitaţi să aprobe studiul de oportunitate pentru delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Tecuci.

„În prezent Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân deţine un adăpost cu o suprafaţă de 1.060 mp, dar acesta nu corespunde în totalitate normelor care stipulează faptul că animalele trebuie grupate în funcţie de talie, de sex, de vârstă.

Municipiul Tecuci dispune de un teren aflat în extravilanul oraşului, în suprafaţă de 3.195 mp, pe care este construit un grajd de 1.889 mp, în care se poate înfiinţa un nou adăpost pentru câinii fără stăpân, care să corespundă legislaţiei în vigoare”, se arată în referatul de aprobare care însoţeşte acest proiect.

O dată cu delegarea prin concesiune a Serviciului, prin licitaţie publică, investiţiile necesare înfiinţării unui nou adăpost pentru câinii fără stăpân vor fi în sarcina operatorului. 

La ora actuală, în adăpost sunt cazaţi un număr de 450 de câini, acesta fiind aproape de capacitatea maximă, autorizată de Direcţia Sanitar Veterinară, respectiv 480 de câini, iar condiţiile de adăpostire ale acestora sunt cele minime impuse de legislaţia în vigoare.