Consilier, şofer, îngrijitor şi muncitori. Posturi scoase la concurs

 

Primăria Brăhășești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer (conducător auto transport rutier persoane).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii sau generale absolvite cu diplomă; permis de conducere categoriile B, D, D1, constituie avantaj C și E; atestat profesional pentru conducători auto transport public de persoane; aviz psihologic și fisa medicală la zi, eliberate de un cabinet medical specializat; disponibilitate pentru lucrul peste program sau la ore neprevăzute; vechime în muncă – minimum 1 an (adeverință sau carte de muncă).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 19 martie 2021 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 29 martie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– data și ora probei scrise a interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria com. Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0236.867.605.

Anunţul AICI.

Primăria Brăhăşeşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Asistenţă socială.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie – minimum 1 an.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat astăzi, 12 martie 2021.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Primăria com. Brăhăşeşti, jud. Galaţi. Tel. 0236.867.605.

Anunţul AICI.

Grădiniţa cu program normal „Violeta” din Pechea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – 10 clase; nu se solicită vechime.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Publicat luni, 8 martie 2021.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 martie 2021, ora 12.30 – proba scrisă;

– 31 martie 2021, ora 11 – proba practică;

– 31 martie 2021, ora 13 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniţei din com. Pechea, jud. Galați. Tel. 0236.837.390 sau 0744.797.693.

Anunţul AICI.

Primăria Costache Negri organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat în cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii medii sau generale; permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 19 martie 2021 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 6 aprilie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 8 aprilie 2021, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei com. Costache Negri, jud. Galaţi. Tel. 0236.825.810.

Anunţul AICI.

Primăria Costache Negri organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Costache Negri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii profesionale cu diplomă în domeniul mecanică; atestat profesional – instalator apă-canal; vechime necesară ocupării postului – minimum 5 ani; permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 19 martie 2021 – termenul limită de depunere a dosarelor;

– 6 aprilie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 8 aprilie 2021, ora 10 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei com. Costache Negri, jud. Galaţi. Tel. 0236.825.886.

Anunţul AICI.