Sărbătorirea Zilei Mondiale a Poeziei la Casa de cultură

 

După cum se știe, UNESCO a recomandat ca în fiecare an, pe data de 21 martie, începând cu anul 1996, să fie sărbătorită Ziua Mondială a Poeziei, aceasta drept o recunoaștere a faptului că oamenii de litere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume, și-au adus o contribuție importantă la îmbogățirea culturii și literaturii universale.

Astfel, la Tecuci, Primăria și Consiliul Local, împreună cu Editura Junimea din Iași și Casa de cultură din Tecuci, au organizat vineri, 19 martie, în Sala Studio, manifestarea intitulată „Editura Junimea de la Iași – Sigiliu al poeziei tecucene”.

 Manifestarea a fost deschisă de managerul Casei de cultură, Diana Cioclu, această începând prin a-și exprima bucuria că după un an de suferințe cauzate de pandemie, încercăm acum să ne tratăm cu voie bună și poezie, aducând în prim plan și faptul că la aceeași dată, conform indicațiilor Națiunilor Unite, începând cu anul 2013, ziua de 21 martie este și Ziua Pădurilor, furnizorul principal al hârtiei atât de necesară poeților: „Poezia este totodată și fereastra spre divinitate și diversitate. Legată fiind și eu de poezie, am ales să vă citesc câteva versuri din inegalabila Glossă a marelui nostru poet național, Mihai Eminescu. Aceasta pentru că, noi, iubitorii de literatură, venim aici la Casă de cultură pentru a ne trata cu poezie”.

 Poetul Dan Vîță, președinte al Cenaclului literar „Calistrat Hogaș” din Tecuci, începe cu bucuria și dorința de a ne apropia de normalitate, arătând că în această întrunire se dorește lansarea a două noi cărți apărute la Editura Junimea, respectiv „Costache Conachi, repere biografice, bibliografia scrierilor, documente comentate”, autor  Ștefan Andronache și  „Ulyssa”, autor Dorina Vîrlan.

S-a urmărit în continuare mesajul video transmis  de poetul Lucian Vasiliu, director al Editurii Junimea, un mesaj, așa cum consideră domnia sa, „pentru poeții tecuceni, urmași ai lui Conachi”.

 Distinsul poet, apropiat tecucenilor, spune că a avut marea bucurie de a descoperi încă din primele cercetări, trei mari nume tecucene, respectiv Costache Conachi, Calistrat Hogaș și Ion Petrovici, continuând lista cu nume de mare rezonanță cum ar fi poetul Dionisie Duma, care timp de câteva decenii a dominat scena literară, amintind și de Mariana Enache, care a fost unul din inițiatorii Festivalului „Costache Conachi”, Vladimir Radu, Viorel Burlacu, Victor Aciocîrlănoaiei cu al lui tulburător roman „Domiciliu forțat”, dar și alte lucrări. A vorbit apoi de aportul adus de poetul Ioanid Romanescu, de poetul Sterian Vicol, de romanul scriitoarei tecucene Violeta Daniela Mândru „Saudatte”, de Dorina Vîrlan sau Vlad Beraru – câștigătorul ultimul festival Conachi. Se amintește și de volumul prof. Vasile Ghica dedicat Cocuței Conachi, încheind prin a ne aduce un călduros salut din partea tuturor colegilor de la Editura Junimea.

Mariana Enache, nelipsită de la evenimentele culturale, intervine pentru a menționa faptul că adevăratul inițiator al Festivalului Conachi este neobositul scriitor Ionel Necula și încheie cu o frumoasă recitare a unei poezii realizate de poetul Lucian Vasiliu dedicată marelui Conachi intitulată „Alt dialog cu Costache Conachi”.

 Profesorul Vladimir Radu face o atentă analiză a cărții „Costache  Conachi” de Ștefan Andronache, o lucrare de 200 de pagini apărută la Editura Junimea în anul 2020. Acesta începe prin a-l considera pe Conachi un adevărat logofăt al dimineților poeziilor, un adevărat premergător al romantismului, deschizând spațiul pentru viitorii poeți, cărora le oferă și multe sfaturi.  Prof. Radu amintește și de lucrarea prof. Andronache despre Personalitățile tecucene, apărută în anul 2000 și se întoarce la diversitatea activităților și gândirilor conachiene exemplificând cu ideea de a se construi la Tecuci un spital, aceasta din anul 1830. Ni se vorbește și de Conachi traducător din limbi străine, menționând că deși a avut numeroase proprietăți, el rămâne în istorie că un mare Poet: „Să nu uităm de generația pașoptistă din jurul lui. Astfel, la Țigănești, la conac, veneau Alecsandri, Costache Negri, Cuza și toți în jurul Cocuței Conachi. Conachi era și un mare gospodar, gândindu-se atunci la o turnătorie în oțel numită pe atunci sleire de fier”. În încheiere, după ce îl felicita pe autor pentru această realizare, îi oferă microfonul.

 Prof. Andronache ne spune că dragostea față de Conacul Conachi a simțit-o prin anul 1964, în septembrie, când a fost invitat acolo la un bal de Maricica Pintilie, impresionat fiind de ce a văzut atunci.  Revenind la lucrare, aduce în prim plan faptul că a mai colaborat cu prof. univ. tecucean Doru Scărlătescu și cu poetul Dionisie Duma. Îl consideră pe Costache Conachi  între primele zece personalități ale județului Galați și încheie spunând că în prezent lucrează la o carte dedicată împlinirii a 100 de ani de la moartea lui Tudor Pamfile – decedat la Chișinău la 16 octombrie 1921.

În continuare, poetul Adrian Răcaru a analizat lucrarea intitulă „Ulyssa”  a profesoarei Dorina Vîrlan, o carte apărută tot la Editura Junimea din Iași în anul  2020, care are 88 de pagini.

 Lucrarea a obținut premiul pentru Debut la Festivalul din 2018. După ce analizează atent lucrarea, poetul Adrian Răcaru încheie spunând că, în fapt, fiica lui Ulysse este Dorina Vîrlan.

Autoarea ne spune că  această carte este de fapt o călătorie în trecut, este cartea unui drum, a unei călătorii și o oferă cu tot dragul.

Astfel, tecucenii și mai ales iubitorii de poezie, au sărbătorit Ziua Mondială a Poeziei.

 

Iancu Aizic