Scriitorul tecucean Ionel Necula a scos de sub tipar o nouă carte

 

De curând a apărut o nouă lucrare a iscusitului scriitor tecucean Ionel Necula, gonind vertiginos spre borna cu 90 de cărți realizate până acum.

De această dată este vorba de un nou volum dedicat marelui filosof Emil Cioran, carte intitulată „Cioraniada”, apărută în anul 2021 la Editura Studis din Iași, având un număr de 200 de pagini.

Cartea este structurată pe 6 capitole:

– Capitolul 1 cu titlul „Sub semnul prigoanei” ce cuprinde un număr de 5 comunicări, respectiv „Cioran în vizorul securității”, „Detractorii lui Cioran”, „Eugen Lozovan”, „Sub pretexte diatribice” și „Povestea neretușată a unei fotografii”;

– Capitolul II,  cu titlul „Asalt de conaționali” cuprinde un număr de 4 comunicări, respectiv „Sub asaltul conaționalilor români”, „Marieta Sadova”, „O prietenă a familiei Cioran” și „Noica într-o vizită protocolară”;

– Capitolul III cuprinde materialul intitulat „Cioran la prima ieșire în Occident”;

– Capitolul IV cu  titlul „Prădalnica mirare filosofică” cuprinde un număr de 6 comunicări respectiv „Cioran și condiția filosofiei”, „Disocieri în cuprinsul ideii de filosofie”, „În tentații metafizice necompromise”, „Conceptul de nivel istoric”, „Cioran despre luciditate” și „Cioran despre neamul valah”;

– Capitolul V care poartă titlul „Asocieri epistemice” cuprinde un număr de trei comunicări: „Problema românismului de la Noica la Cioran”, „Filosofia boicotului istoric de la Blaga la Cioran” și „Într-un dialog epistolar cu Lucian Blaga”;

– Capitolul VI „Mărturii și receptări” are 6 comunicări: „Un credincios care nu s-a cunoscut”, „Cioran și condiția poeziei”, „Un flecar al gândului fragmentat”, „Lumea de după Cioran”, „Marin Diaconu, alte întâlniri despre Cioran” și „Dicționar de termeni cioranieni”.

Din prefața semnată de autor reținem „Cioran a fost și a rămas o ispită și o obsesie mereu reînnoite la care revin deseori cu aceeași curiozitate neostoită”.

În continuare, autorul ne explică în zece puncte ce înseamnă a cioraniza în spirit cioranian sau împreună cu marele filosof și, mai ales, de ce este fascinat de imaginea marelui Emil Cioran, încheind: „Această nouă alcătuire livrescă, adună în paginile ei mărturii și comentarii cioraniene, disipate deja prin diferite reviste de cultură, menite să limpezească unele aspecte din viață  și din weltanchauung-ul scepticului rășinărean. Ea închide seria celor 12 cărți despre Cioran pe care le-am zămislit în ultimele patru decenii de necontenită aplecare acestui subiect și supune exercițiului hermeneutic unele înțelesuri și nuanțe din obsesiile lui Cioran.

…Îl imaginez deja pe Cioran privind spectacolul de după perdeluța ce desparte cele două lumi, zâmbind cu duplicitate și amărăciune. Nu vă speriați, e abia începutul”.

Din coperta ce închide această carte, „Cioraniada״, consemnăm: „De sub streașina Parisului, unde și-a petrecut anii de exil, Cioran n-a încetat să ne furnizeze angoase și să ne avertizeze în termeni severi și cătrăniți asupra disconfortului de viață produs de trendul ubuiesc al lumii  contemporane”.

Așadar, maestrul Ionel Necula, merge mai departe cu interesantele scrieri. Te așteptăm maestre, la cota 100!

 

Iancu Aizic