Prăpăd pe bani publici: 300 de milioane pentru un serviciu care trebuia făcut de angajaţii Primăriei

 

În anul 2016, Primăria Tecuci a atribuit contractul de prestări servicii nr. 8666/PJ/09.09.2016 societăţii Public Research SRL Bucureşti, având ca obiect „Servicii de evaluare a sistemului de control intern managerial Municipiul Tecuci” şi a efectuat plăţi în sumă de 30.000 lei, deşi potrivit prevederilor legale controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor entităţilor publice.

Mai mult, la nivelul Primăriei Tecuci exista constituită, cu Dispoziţia nr. 906/15.05.2013, o comisie de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial, a cărei componenţă trebuia actualizată. În acest mod au fost încălcate prevederile privind achiziţiile publice referitoare la atribuirea contractului.

Valoarea estimativă a abaterii constatate este de 30.000 lei, respectiv 300 milioane lei vechi, şi a fost înscrisă de Curtea de Conturi la pct. 2 în procesul verbal de constatare nr. 38582/28.06.2019.

 Cu ocazia acţiunii de verificare a modului de ducere Ia îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 17/22.07.2019, derulată în perioada 15 – 18 martie 2021, auditorul public extern a constatat faptul că Primăria nu a stabilit întinderea prejudiciului rezultat, inclusiv a beneficiilor nerealizate şi nu a dispus măsurile legale de recuperare a acestuia.

Pe rolul instanţei de judecată se află în curs de soluţionare dosarul nr. 5091/121/2019, înregistrat în data de 5 decembrie 2019, având ca obiect anulare măsurii dispuse prin Decizia nr. 17/22.07.2019. În data de 3 decembrie 2020, Tribunalul Galaţi a respins acţiunea ca nefondată, urmând să judece recursul făcut de Primăria Tecuci în şedinţa programată în data de 11 mai 2021.

Prin urmare, în anul 2016 administraţia PSD a efectuat plăţi pentru un serviciu de care nu avea nevoie şi începând din luna decembrie 2019 consumă bani şi resurse umane pentru a contesta la Tribunal o decizie ce trebuia dusă la îndeplinire.