Spicuiri din Proiectul bugetului local supus dezbaterii publice

 

Miercuri, 7 aprilie, Primăria a făcut public Proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tecuci pe anul 2021. Acesta se află în dezbatere publică

Conform proiectului, excedentul aferent anului 2020, în sumă de 6.828.000 lei, va fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor de investiţii.

 Din bugetul total de 116.336.980 lei, suma de 56.190.510 s-a alocat cheltuielilor pentru investiţii, respectiv 48,30 % din buget, iar 60.146.470 lei, respectiv 51,70 %, este alocată cheltuielilor de funcţionare.

Sunt estimate venituri din surse proprii, impozite şi taxe locale, sume nerambursabile din fonduri europene şi surse de la bugetul de stat.

Cheltuielile în sumă de 60.146.470 lei sunt alocate pentru funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice, după cu urmează:

– 7.225.400 lei pentru cheltuieli cu salubrizarea oraşului, colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi serviciul ecarisaj;

– 2.301.900 pentru transfer către Muzeu, Bibliotecă şi Casa de cultură în vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare şi realizarea programelor culturale;

– 2.881.000 lei pentru Poliţia locală;

– 612.240 pentru finanţarea învăţământului;

– 5.880.900 lei pentru finanţarea cabinetelor şcolare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, cheltuielile efectuate la centrele de vaccinare din Tecuci şi transferurile pentru finanţarea cheltuielilor curente la Spitalul „Anton Cincu” Tecuci;

– 11.220.000 lei pentru Direcţia de Asistenţă Socială;

– 3.547.900 lei pentru iluminat public, întreţinere şi achiziţie mobilier urban, reparaţii clădiri, lucrări întreţinere cimitir, ape pluviale, cheltuieli întreţinere locuinţe de serviciu şi sociale ANL;

– 10.231.800 pentru plata salariilor angajaţilor din Primăria Tecuci;

– 3.525.000 lei pentru cheltuieli materiale pentru funcţionare;

– 80.000 lei reprezintă fondul de rezervă bugetară;

– 1.018.000 lei pentru plata cheltuielilor de funcţionare ale Serviciului de Evidenţă a Populaţiei;

20.000 lei pentru întreţinerea păşunilor din municipiul Tecuci;

– 5.433.000 lei pentru întreţinere şi reparaţii străzi, trotuare şi parcări din municipiul Tecuci.

Cheltuielile bugetului de dezvoltare din surse proprii şi subvenţii sunt în sumă de 12.444.970 lei, distribuite astfel: Învăţământ – 64.300 lei; Sănătate – 12.330.670 lei.

 Pe de altă parte, ţinând cont de Indicatorii privind execuția bugetelor locale pentru anul 2020, disponibili pe site-ul Primăriei, în anul 2021 se observă o creştere a bugetului pentru sectorul dezvoltare şi o scădere la capitolul funcţionare.

Prin comparaţie cu trimestrul I din 2020, ponderea cheltuielilor de dezvoltare programate în acest an creşte cu aproape 30 %.

 

Cheltuieli Ponderea cheltuielilor
2020 2021
trim. I trim. II trim. III trim. IV
Funcţionare 80,30 % 74,38 % 68,60 % 51,70 %
Dezvoltare 19,70 % 25,62 % 31,40 % 48,30 %

 

Indicatorii aferenţi trimestrului III nu au fost publicaţi, site-ul Primăriei reuşind „performanţa” să ataşeze acelaşi document din semestrul II.