Miercuri, 28 aprilie, ședință extraordinară a Consiliului local

 

În data de 28 aprilie, ora 16, consilierii locali sunt convocați în ședință extraordinară de îndată. Ședința are loc la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio. Pe ordinea de zi sunt următoarele  proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 23.04.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 36/07.04.2021 privind aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2021.

3. Proiect de hotărâre nr. 30/19.03.2021 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci.