Compasiune pe banii tecucenilor. Amendament respins din milă în dauna investiţiilor necesare

 

Vineri, 25 iunie 2021, Consiliul local s-a întrunit în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci.

Reorganizarea societăţilor tecucene

Două dintre proiectele aflate pe ordinea de zi aveau în vedere restructurarea societăţilor Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor verzi SRL şi Pieţe Prest Tec SRL. Într-un proiect, consilierii au fost solicitaţi să aprobe modificarea actului constitutiv al SC Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, prin introducerea de coduri CAEN pentru activităţi secundare.

Prin cel de-al doilea proiect se intenţiona modificarea organigramei societăţii Pieţe Prest Tec, astfel încât aceasta să preia angajaţii Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi SRL Tecuci.

Votul consilierilor locali

Primul proiect, privind introducerea de coduri CAEN pentru activităţi secundare la Pieţe Prest Tec SRL, a fost votat în unanimitate.

La cel de-al doilea, cu noua organigramă a Pieţe Prest Tec a fost depus un amendament. Acesta a fost aprobat de consilierii locali PNL, dar a fost respins prin votul consilierilor PSD şi UIPT, care au votat împotrivă.

În lipsa amendamentului, proiectul a fost votat doar de consilierii PSD şi UIPT, consilierii PNL abţinându-se sau votând împotrivă.

Discuţii

Contrele pe marginea acestui proiect au început o dată cu depunerea amendamentului, preşedintele de şedinţă punând la îndoială calitatea iniţiatorului de proiect de a depune amendament.

„La ce trebuie patru administratori? Ca să administrăm Piaţa de la Autogară, care are două tarabe, Piaţa din Zona industrială care e închisă?”, a întrebat primarul Lucian Costin. În replică, preşedintele de şedinţă, a spus: „Noi suntem mai socialişti, ne e milă de oameni”.   

„Atunci ce facem, ducem toţi banii pe salarii? Să fim serioşi, vrem să facem investiţii. Haideţi să mai angajăm câţiva, ca să fie toată lumea mulţumită. Eu sunt convins că nu o să facem această optimizare pentru că direcţia de la partidul dv. este clară de a ţine acolo trântorii care stau fără să facă nimic. Haideţi să nu ne mai batem joc de tecucenii care bagă mâna în buzunar”, a declarat printre altele primarul Lucian Costin, iniţiator al proiectului.

La dezbaterea ad-hoc privind amendamentul a participat şi liderul UIPT, care a solicitat în mai multe rânduri prezenţa în sală a noilor directori de la Pieţe Prest Tec SRL.

Amendamentul

În data de 23 iunie, primarul Lucian Costin, în calitate de iniţiator al proiectului, depune un amendament la Proiectul de hotărâre nr. 72 privind aprobarea modificării Organigramei si a Statului de Funcţii ale societăţii Pieţe Prest Tec SRL Tecuci.

„Pentru eficientizarea activităţii, reducerea cheltuielilor Societăţii Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, motivat de faptul că aceasta îşi desfăşoară activitatea din autofinanţare din chirii, propun următoarele modificări:

1. Din cadrul Serviciului financiar şi resurse umane, se desfiinţează: funcţia de consilier juridic; inspector mediu, PSI, protecţia muncii; secretar.

2. La Compartimentul îngrijitori, se desfiinţează: 2 funcţii de îngrijitor.

3. La Biroul venituri, se desfiinţează: funcţia de şef birou; 4 funcţii de taxator. Compartimentul taxatori trece în subordinea Serviciului financiar şi resurse umane.

4. Compartimentul Administrare spaţii, se desfiinţează.

5. Compartimentul Funcţionari Administrativi, se desfiinţează.

6. Compartimentul Obor trece în subordinea Serviciului financiar şi resurse umane”, se arată în amendamentul respins de consilierii PSD şi UIPT.

În loc de concluzii

Intenţia administraţiei de a eficientiza societăţile tecucene, prin restructurare şi prin economii la buget, s-a lovit de baricada formată din coaliţia PSD – UIPT.

Coaliţia PSD – UIPT a făcut apel la milă şi la meditaţie, lucruri care nu au ce căuta într-o administraţie eficientă. Cine doreşte să-şi exprime compasiunea o poate face pe banii personali, nu ai tecucenilor, iar cei care doresc să mai mediteze, ar trebui să ştie că tecucenii aşteaptă de şase luni ca ei să se pronunţe.

Dacă şase luni nu au fost de ajuns, înseamnă că până la sfârşitul mandatului nu se va schimba nimic în această privinţă. Angajaţii a căror prezenţă în schema de personal nu este necesară vor fi menţinuţi în continuare pe posturi, consumând resurse financiare în dauna investiţiilor necesare societăţii.