Concursuri pentru consilier debutant şi informatician

 

Primăria Gohor organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad debutant, Compartiment registre agricole, fond funciar.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, în specializarea Cartografie.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat astăzi, 5 iulie 2021.

Proba scrisă va fi susţinută în data de 5 august 2021, la ora 10.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la Resurse umane, Primăria Gohor, jud. Galaţi. Tel. 0236.865.500.

Anunţul AICI.

Școala Gimnazială Nr. 1 Gohor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician, 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare de specialitate; minimum 3 ani de la data concursului – stabilitate în unitate; domiciliul cât mai aproape de școală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 23 iulie 2021 – data limită pentru depunerea dosarelor;

– 29 iulie 2021, ora 10 – proba scrisă;

– 29 iulie 2021, ora 15 – proba practică;

– 29 iulie 2021, ora 16 – proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială Nr. 1, com. Gohor, jud. Galaţi. Tel. 0371.075.860.

Anunţul AICI.