Examen pentru obținerea atestatului de administrator

 

În data de 2 august 2021, la ora 9, Primăria Tecuci organizează examen în vederea obținerii atestatului de administrator de condominii.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de participare prevăzute de art. 1 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 167/28.12.2020 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de condominii.

Condiţii de participare: La examenul pentru obținerea atestatului care dovedește calitatea de administrator de condominii, persoanele fizice care solicită înscrierea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să aibă cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vârsta peste 18 ani;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să nu fi fost condamnată definitiv.

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66.