Şedinţă ordinară a Consiliului local

 

Joi, 29 iulie 2021, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:  

1. Proiect de hotărâre nr. 86 /19.07.2021 privind alegerea Președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 29.07.2021.

2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 13.07.2021.

3. Proiect de hotărâre nr. 85 /19.07.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului Martin Cristinel-Mihai.

4. Proiect de hotărâre nr. 87 /19.07.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (august 2021 – octombrie 2021).

5. Proiect de hotărâre nr. 84 /07.07.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2021.

6. Proiect de hotărâre nr. 97 /22.07.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2021.

7. Proiect de hotărâre nr. 96 /22.07.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci precum și grila de salarizare a personalului contractual.

8. Proiect de hotărâre nr. 93 /20.07.2021 privind acordul Municipiului Tecuci privind construcția unui imobil P+M la o distanță de 0,60 m față de limita de hotar.

9. Proiect de hotărâre nr. 94 /20.07.2021 privind trecerea unor imobile situate în str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

10. Proiect de hotărâre nr. 91/19.07.2021 privind numirea Administratorului / Directorului General al Societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi srl Tecuci pentru o perioadă de 3 (trei) luni.

11. Proiect de hotărâre nr. 95 /21.07.2021 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Companiei de Utilități Publice SRL.

12. Proiect de hotărâre nr. 88 /19.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal.

13. Proiect de hotărâre nr. 89/19.07.2021 privind numirea Administratorului / Directorului General al Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

14. Proiect de hotărâre nr. 90/19.07.2021 privind numirea Directorului Executiv al Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

15. Proiect de hotărâre nr. 92/19.07.2021 privind numirea Directorului Administrativ al Societății Compania de Utilități Publice SRL Tecuci.

Informări, interpelări, petiții

– Adresa  înregistrată sub nr.109/30.06.2021la Consiliul Local al Municipiului Tecuci, referitor la Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 12/14.07.2017 a Camerei de Conturi Galați.