„Munceşte legal! Cunoaşte-ţi drepturile!” – Acţiune de informare

 

În perioada 8 – 30 iulie 2021 Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, acţiunea de informare: „Munceşte legal! Cunoaşte-ţi drepturile!”

Prin această acţiune de informare se urmărește creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce atât munca nedeclarată, cunoscuta sub denumirea de muncă „la negru” , cât și munca subdeclarată, denumită muncă „la gri”.

Un element important al demersului inițiat de Inspecția Muncii îl constituie informarea lucrătorilor cu privire la drepurile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu angajatorii și cu privire la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la negru sau la gri.

Inspecția Muncii a elaborat un pliant cu informații utile pentru lucrători sau potențiali lucrători care a fost adaptat cu datele de contact ale instituției noastre.

Pentru ca informațiile să ajungă la cât mai multe persoane care fac parte din grupul ţintă al acţiunii de informare am solicitat Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi colaborarea în vederea transmiterii pliantului unităţilor administrativ teritoriale de pe raza județului Galați, pentru afişarea acestuia de către primăriile din judeţ.

Începând cu data de 8 iulie 2021 inspectorii de muncă au distribuit peste 350 de pliante în locuri consacrate ca având afluenţă de persoane: gări, autogări, staţii de transport în comun, pieţe, instituţii de colectare a taxelor, instituţii de furnizare de utilităţi, hipermarketuri / marketuri, primării, inclusiv în localităţile rurale din judeţul Galaţi, precum şi cu ocazia controalelor efectuate la angajatori.

Pliantul este postat pe pagina de web a instituției noastre, precum și pe pagina noastră de Facebook, este afișat la sediul instituției noastre precum și ale altor instituții locale din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

 

Laurenţiu Asaftei

Inspector Şef