Dezbatere publică pentru construirea unui imobil

 

Primăria Tecuci supune dezbaterii publice proiectul „Aprobarea Planului urbanistic zonal – Construire imobil locuințe P+4E cu parter commercial, împrejmuire, amenajare alei auto și pietonale – Strada 1 Decembrie 1918, nr. 124, Municipiul Tecuci”.

Proiectul poate fi studiat la sediul instituţiei, în cadrul Direcției Arhitect Șef, dar şi pe site-ul Primăriei Tecuci.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Compartimentul relaţii publice din cadrul Primăriei Tecuci, sau în format electronic la adresa de email [email protected] până la data de 18 august 2021.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ privind <Aprobarea Planului urbanistic zonal – Construire imobil locuințe P+4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto și pietonale – Strada 1 Decembrie 1918, nr. 124, Municipiul Tecuci>”.

Dezbaterea va avea loc vineri, 20 august, la Sala Studio a Casei de cultură Tecuci.