Două funcţii publice scoase la concurs

 

Primăria Lieşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacantă, de inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Autorizări, Urbanism, Evidenţa Funciară şi Patrimoniu.

Condiţii de participare: studii univesitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcţii; vechime în specialitatea studiilor, minimum 7 ani.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 4 august 2021.

Data de susţinere a probei scrise: 7 septembrie 2021, ora 10.

Relaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Primăriei Lieşti, jud. Galaţi. Tel. 0236.821.020.

Anunţul AICI.

Primăria Cuca organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacantă, de inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar şi Urbanism.

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani; cunoştinţe operare PC (Office) – nivel mediu – Concurenţii vor prezenta documente justificative care să ateste aceste competenţe, emise în condiţiile legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Publicat miercuri, 4 august 2021.

Data de susţinere a probei scrise: 6 septembrie 2021, ora 10.

Informaţii suplimentare puteţi obţine a sediul Primăriei Cuca, jud. Galaţi. Tel. 0762.207.502.

Anunţul AICI.