Şedinţă extraordinară a Consiliului local

 

Luni, 9 august 2021, la ora 16, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţa extraordinară, la Sala Studio a Casei de cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 29.07.2021.

2. Proiect de hotărâre nr. 102/05.08.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului Martin Eugen.

3. Proiect de hotărâre nr. 97/22.07.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiului Tecuci, pe anul 2021.

4. Proiect de hotărâre nr. 96/22.07.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci precum și grila de salarizare a personalului contractual.

5. Proiect de hotărâre nr. 101/04.08.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent Serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci.

6. Proiect de hotărâre nr. 99/02.08.2021 privind numirea Directorului Executiv al Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci până la încetarea Contractului de mandat al Administratorului/Directorului General al societății.