Tecuciul Eroic – Te Deum la 6 august 2021

 

Celor „Căzuţi pentru Ţară” în 1917

Numim pe drept cuvânt Tecuciul un oraş Eroic, date fiind nenumăratele jertfe şi sacrificii ale cetăţenilor acestei străvechi vetre româneşti şi ale tinerilor ostaşi căzuţi pe câmpurile de luptă pentru libertatea, unitatea şi independenţa acestei Ţări.

 S-au evocat astăzi, în Ziua Schimbării la Faţă, dramaticele momente din 1917, anul victoriei de la Mărăşeşti, în reuşita căreia oraşul şi întregul Ţinut al Tecuciului au avut contribuţii esenţiale, consemnate de istorie.

Prima Ediţie a manifestării omagiale „Tecuciul Eroic” iniţiată de un grup de intelectuali de marcă, implicaţi în viaţa spirituală a urbei noastre, s-a desfăşurat cu minime contribuţii băneşti, şi  a inclus în program:

1.Vizitarea expoziţiei documentare „Participarea Aviaţiei Militare Române la luptele din Primul Război Mondial”, deschisă în cadrul Muzeului Aeronauticii Moldovei din Tecuci, realizată şi prezentată de comandorii în rezervă Dorel Gheorghe Chiş şi Ionică Răileanu.

2.S-a derulat apoi un ceremonial organizat pe platoul din faţa Monumentului Eroilor din Cimitirul „Eternitatea” Tecuci la care au fost  prezenţi: membri ai Asociației Naționale Cultul Eroilor„Regina Maria” filiala Tecuci, preşedinte prof. Cezar Ungan;  cercetașii Centrului Local „Oltea Doamna” Tecuci, coord. prof. Mihaela Munteanu şi Gheorghe Elena; profesori de istorie şi elevi ai Colegiului Naţional „Spiru Haret”; reprezentanţi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă; Preşedinţii Asociaţiilor CAR „Unirea” şi Invăţământ din Tecuci; profesori de istorie; enoriaşi din parohia bisericii „Sfântul Ilie”, în frunte cu preotul Gheorghe Şuşnia, cu binecuvântarea părintelui protopop Gheorghe Joghiu.

3.Oficiat în prima parte în spaţiul sfintei biserici, un Te Deum / Slujbă creştinească de pomenire a fost dedicat memoriei Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, înmormântaţi la Tecuci. S-au respectat întru totul canoanele bisericii ortodoxe, dar şi tradiţiile creştine locale.

4.Când ploaia torenţială însoţită de furtună  a încetat, ceremonialul a continuat la Monumentul Eroilor. Aici a avut loc Apelul eroilor căzuţi pentru ţară şi depunerea florilor pe mormintele acestora. La prezentarea numelor eroilor de către prof. Ungan, au răsunat răspunsurile individuale ale elevilor-cercetaşi de lângă fiecare mormânt, cu formula rostită cu voce tare: „Prezent. Căzut pentru Ţară!”.

 5.La fiecare mormânt cu numele celor 32 de eroi inscripţionate pe cruci individuale, precum şi la gropile comune cu osemintele  celor 972 + 110 ostaşi români, 227 de ostaşi ruşi, dar şi 372 de civili au fost depuse coroane şi  buchete de flori  de câmp nemuritoare, câte o candelă şi steguleţe tricolore.

6.După acordurile cântecului patriotic „Pui de lei” s-a păstrat un moment de reculegere. Celor prezenţi le-a fost distribuit Documentarul istoric „Tecuciul Eroic” alcătuit de profesorii Daniel Bradea şi Radu Vladimir.

 La final, profesorul Cezar Ungan s-a adresat cetăţenilor  Municipiului Tecuci prezenţi la acest Te Deum emoţionant arătând că:

„Omagiem aici şi acum, noi, tecuceni de toate vârstele, jertfa supremă a tinerilor ostaşi, dăruiţi de părinţii lor Ţării şi Neamului, pentru ca aceştia să făurească  idealul nostru naţional: România Mare.

Să ne plecăm cu pioşenie frunţile în faţa mormintelor de eroi!”.

 

Organizatori în parteneriat au fost:

Protoieria Tecuci şi Parohia „Sfântul Ilie”

Expoziția Aeronautică Permanentă „Aeronautica Moldovei” Tecuci

Asociaţia Militarilor în Rezervă

Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Tecuci

Organizația Națională ,,Cercetașii României” Centrul Local ,,Oltea  Doamna” Tecuci

Asociaţia CAR „Unirea” Tecuci  şi Asociaţia CAR Învâţământ Tecuci.

 

Prof. Radu Vladimir

 

 

Publicăm din respect pentru jertfa lor supremă,                                       

Numele militarilor căzuţi în Primul Război Mondial

înmormântați în Cimitirul Eroilor din  Tecuci

1.-colonel Negrei Nicolae                                        

2.-maior aviator Capșa Nicolae                            

3.-maior Rozeanu Aurel                                         

4.-maior Bălușescu Aurel                                       

5.-maior Voiculescu Constantin                            

6.-maior Vasilescu Ștefan                                     

7.-căpitan Constantinescu Ioan                            

8.-căpitan Ceaușoglu Dumitru

9.-locotenent Marin Ioan                                        

10.-locotenent Mateescu Toader

11.-locotenent Rădulescu Eugen                      

12.-locotenent Acraru Ioan                                          

13.-sublocotenent Chirilă Ioan

14.-sublocotenent Cercel Constantin               

15.-sublocotenent  Cazană Apostol                               

16.-sublocotenent  Stanciu Pintilie

17.-plutonieri: Năstase Gheorghe                     

18.-plutonieri:  Călin Alexandru                                   

19.-plutonier Șodoc Enache

20.-sergent aviator Ionescu Mihai

21.-sergent Rotaru Constantin

22.-caporal  Velicu Gheorghe

23.-caporal Tătaru Alexandru

24.-fruntaș Scorțeanu Ion

25.-cercetaș Danciu Petre

26.-soldat Botezatu Mihai

27.-soldat Voicu Dumitru

28.-soldat Alexe Florian

29.-soldat Mișu Nicolae

30.-soldat Stancu Ioan

31.-soldat Curtean Dumitru

32.-soldat Crivețeanu Ioan.

Aflaţi în gropile comune

*  972 de ostaşi români – în Osuarul Central

* 110 ostaşi români + 372 de civili – în Osuarul din dreapta

* 227 de ostaşi ruşi – în Osuarul din stânga.