Abateri de peste 5 miliarde lei constatate la Primăria Tecuci în vremea fostului edil. 70 de abonamente peste numărul de angajaţi

 

Luni, 16 august 2021, Camera de Conturi Galaţi a transmis Consiliului local Tecuci Decizia nr. 15/2021, rezultată ca urmare a „Auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritorială a Municipiului” pe anul 2020.

Cu ocazia auditului au fost descoperite mai multe nereguli, cel mai flagrant caz fiind cel al serviciilor achiziţionate de la un operator de telefonie şi date mobile.

„Din analiza modului de derulare a contractului din 14.05.2020 încheiat de UATM Tecuci au fost identificate următoarele nereguli:

– au fost plătite nejustificat abonamente pentru servicii de Voce Mobilă, pentru un număr mai mare de SIM-uri (241), comparativ cu personalul entităţii (în medie 170);

– au fost plătite nejustificat abonamente pentru servicii de Date Mobile;

– s-au achitat servicii utilizate suplimentar, altele decât cele asigurate prin abonament;

– au fost achiziţionate licenţe Microsoft, care nu au fost utilizate/instalate până la data finalizării auditului, pentru care se plăteşte abonament lunar/Iicenţă;

– echipamentele terminale (telefoane, tablete) primite în schimbul abonamentelor încheiate nu au fost înregistrate în contabilitate, sau au fost înregistrate eronat;

– nu a fost specificat în actele de predare a tabletelor către şcoli/elevi, natura transferului (folosinţă, donaţie, etc.) şi nici perioada pentru care se acordă tablete elevilor”, se arată în Decizia Camerei de Conturi Galaţi.

Valoarea totală a erorilor/abaterilor constatate pentru anul 2020 în acest caz este de 526.998,08 lei, peste 5,26 miliarde lei vechi, din care 253.676,57 lei, sumele plătite fără respectarea cadrului legal, iar 273.321,51 lei reprezintă abateri financiar-contabile.

Drept urmare, Primăria Tecuci trebuie să stabilească cuantumul plăţilor efectuate nejustificat având în vedere durata minimă contractuală şi să ia măsurile legale de recuperare a sumelor plătite din fonduri publice pentru servicii de telefonie mobilă peste valoarea abonamentului.

De asemenea, va fi făcută o verificarea a modului în care tabletele distribuite şcolilor/elevilor sunt luate în evidenţa unităţilor şcolare, sunt gestionate şi utilizate corespunzător, clarificarea regimului (folosinţă, donaţie, etc.) şi se va stabili oportunitatea plăţii în continuare a abonamentului lunar, pentru fiecare abonament/tabletă.

Camera de Conturi a decis inventarierea şi înregistrarea în lista obiectelor de inventar a telefoanelor mobile şi tabletelor primite prin pachetul de servicii de la furnizorul de servicii, sau se va recupera contravaloarea telefoanelor sau tabletelor în cazul constatării lipsei la inventar.

Primăria Tecuci trebuie să solicite furnizorului o detaliere a serviciilor facturate în vederea renegocierii condiţiilor contractuale, rezilierii totale sau parţiale. Sunt luate în considerare şi alte demersuri care să conducă la o utilizare a fondurilor publice în concordanţă cu principiile bunei gestiuni financiare, în folosul colectivităţii locale pe care o reprezintă.

Măsurile impuse de Camera de Conturi pentru recuperarea abaterilor financiare au ca termen de finalizare data de 17 decembrie 2021.

 

One thought on “Abateri de peste 5 miliarde lei constatate la Primăria Tecuci în vremea fostului edil. 70 de abonamente peste numărul de angajaţi

  1. Primarul să dea în judecată fosta conducere, cch, spartacus, pintilie, mircea, croitoru, etc.

Comments are closed.