Concurs pentru ocuparea funcţiei de consilier

 

Primăria Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată, pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului gestionarea relațiilor cu societatea civilă și mass-media, Serviciul Comunicare din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Condiții de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științelor comunicării – specializarea Comunicare și relații publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minim 1 an.

Concursul se va desfășura după cum urmează:

– 18 octombrie 2021 – data limită pentru depunerea dosarelor;

– 28 octombrie, ora 10 – proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Primăriei Tecuci sau pe site-ul instituţiei.